Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą polityką prywatności

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu NoveMiasto.com jest Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego, ul. Nowy Świat 48/11, 25-363 Warszawa
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www
 3. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu z Operatorem Serwisu za pomocą formularzy kontaktowych.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
Region/Wiadomości

Kielce. Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – ruszyły konsultacje

W Kielcach zainaugurowane zostały konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Na konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski zaprezentował dokument, który stanowić będzie odpowiedź na wyzwania stojące przed naszym regionem. Najważniejsze zapisy projektu programu regionalnego zostały przedstawione wczoraj podczas rozpoczynającego się cyklu konsultacji społecznych na Politechnice Świętokrzyskiej.

Podobne spotkania odbędą się we wszystkich świętokrzyskich powiatach i potrwają do 8 listopada. Uwagi i wnioski zgłaszane w ramach konsultacji zostaną zebrane i z pewnością wpłyną na ostateczny kształt projektu programu regionalnego.

Program regionalny na lata 2021-2027 skupia się na:

– sześciu priorytetach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Konkurencyjna gospodarka223,5 mln EUR, m. in. prace badawczo-rozwojowe, transformacja cyfrowa gospodarki, usługi w zakresie e-zdrowia, promocja gospodarcza regionu, kapitał dla przedsiębiorców, transformacja kluczowych branż regionu i rozwój instytucji otoczenia biznesu,
 • Region przyjazny dla środowiska352,8 mln EUR, m. in. efektywność energetyczna, zielona energia (budowa lub rozbudowa instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE), gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, infrastruktura wodno-ściekowa, gospodarowanie odpadami, ochrona dziedzictwa i różnorodności biologicznej,
 • Mobilność miejska40 mln EUR, m. in. wsparcie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wraz z ich obszarami funkcjonalnymi – Jędrzejów, Busko-Zdrój, Staszów, Sandomierz, tzw. miast północy tj. Końskie, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, działania na rzecz rozwoju transportu zbiorowego,
 • Dostępne świętokrzyskie140 mln EUR, m. in. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg wojewódzkich, obwodnic, a także połączeń służących budowie kluczowych powiązań transportowych, działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu (m.in. poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych), Infrastruktura ładowania/tankowania paliw bezemisyjnych, zakup taboru kolejowego, budowa i modernizacja dworców kolejowych, węzłów przesiadkowych oraz parkingów P&R,
 • Świętokrzyskie dla mieszkańców104,5 mln EUR, m. in. infrastruktura edukacyjna (inwestycje wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu oraz wyposażeniem gwarantującym wysoką jakość kształcenia; zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych), społeczna (m.in. placówki opieki całodobowej, mieszkania o charakterze wspomaganym), ochrony zdrowia (m.in. wzmocnienie roli POZ-ów, inwestycje w nowoczesne formy świadczenia usług medycznych i opiekuńczych, rozwój i modernizacja zasobów infrastruktury zdrowia w tym sprzętu i aparatury medycznej) oraz w turystyce i kulturze,
 • Wspólnota i przestrzeń150,0 mln EUR, m. in. rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT), rewitalizacja miast, wzmacnianie lokalnych potencjałów, działania skierowane do lokalnych grupy działania.

Na przedsięwzięcia z tych obszarów zarezerwowano łączną kwotę1 mld  51 mln euro.

czterech priorytetach Europejskiego Funduszu Społecznego+:

 • Profilaktyka i ochrona zdrowia mieszkańców37,4 mln EUR, m. in. wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników, poprawa dostępu do profilaktyki
  i rehabilitacji ułatwiająca powrót na rynek pracy, podniesienie kwalifikacji kadr medycznych (z wyłączeniem lekarzy) oraz przedstawicieli innych zawodów związanych z ochroną zdrowia, program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim,
 • Edukacja na wszystkich etapach życia – 79,3 mln EUR, m. in. kształcenie kadr systemu edukacji, wsparcie edukacji przedszkolnej, podnoszenie jakości kształcenia podstawowego, wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej, rozwój szkolnictwa branżowego, kompetencje i kwalifikacje osób dorosłych,
 • Usługi społeczne i zdrowotne – 108,6 mln EUR, m. in. aktywna integracja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo, kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej, wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej, zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych, programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci i młodzieży, aktywna integracja społeczna i zawodowa społeczności zmarginalizowanej i obywateli państw trzecich,
 • Aktywni na rynku pracy112,8 mln EUR, m. in. aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (projekty PUP/MUP), wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (projekty OHP), zwiększenie możliwości zawodowych osób ubogich pracujących, kompetentne kadry instytucji rynku pracy w regionie, konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw, działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy

Na przedsięwzięcia z tych obszarów zarezerwowano łączną kwotę –  352 mln euro.